Verkeersdoorstroming in de Botestraat - Groenestaaktstraat moet veiliger!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Na een intensieve werfperiode van meer dan twee jaar, werden de wegen- en rioleringswerken in de Botestraat, Groenestaakstraat en Gaverstraat in juli van 2020 afgerond.

De veiligheid voor actieve weggebruikers werd verbeterd, onder andere door de realisatie van vrijliggende fietspaden. Het wegdek voor gemotoriseerde voertuigen werd versmald, maar parkeren blijft mogelijk langs beide zijden van de weg - met inachtname van de wegcode.

Tot op vandaag - anderhalf jaar na realisatie - blijft de verkeersdoorstroming Botestraat- Groenestaakstraat (tussen de tramsporen en de Wijze Eik) een frequent gespreksonderwerp in Wondelgem en Mariakerke.

Automobilisten geven aan dat door geparkeerde wagens dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De zichtbaarheid van een eventuele tegenligger is niet gegarandeerd, auto's trekken met hoge snelheid op van achter geparkeerde wagens, er zijn stroken met amper geparkeerde voertuigen, maar ook zones met een aaneengesloten rij voertuigen zonder uitwijkmogelijkheid. Het grootste gedeelte van de geparkeerde voertuigen heeft een oprit of garage op privaat domein.

Bewoners van de straten zijstraten geven aan dat er over het algemeen minder lawaai is wanneer ze buiten zitten bij mooi weer.

Op het stuk tussen de Wijze Eik en de N9 is er echter amper reactie. Er staan op dat stuk van de Groenestaakstraat dan ook zelden wagens geparkeerd en de woningen zijn verder van de straat ingepland.

In opvolging van mijn mondelinge vraag op deze commissie in september 2021 (2021_MV_00432) gaf de schepen aan dat het mobiliteitsbedrijf de mogelijkheid onderzoekt om extra zebrapaden te voorzien en om de snelheidsregeling in de Botestraat terug te brengen naar 30 km/u. Hij gaf mee dat dergelijk onderzoek enige tijd in beslag neemt en in de lopende planningen dient gepast te worden.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de  bevoegd schepen tijdens de gemeenteraadscommissie van 12 april 2022:

1) Welke oplossingen heeft de schepen in gedachten voor deze straten?

 a/ Overweegt het mobiliteitsbedrijf het instellen van een verbod op parkeren in deze twee straten? Graag meer uitleg.

 b/ Overweegt het mobiliteitsbedrijf het instellen van (korte) parkeerstroken in deze twee straten? Graag meer uitleg.

2) Wanneer mogen we de resultaten van het onderzoek van het mobiliteitsbedrijf over de snelheidsregeling en de extra zebrapaden verwachten? Zijn er al tussentijdse resultaten bekend?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De geparkeerde wagens zorgen voor voorzichtig rijgedrag bij chauffeurs, en vertragen het verkeer. Zo wordt het veiliger.

Ik ben het echter met u eens dat de straat nog niet veilig genoeg aanvoelt, zeker niet voor voetgangers en fietsers die willen oversteken.

De Botestraat/Groenestaakstraat heeft een lokaal ontsluitende functie en is derhalve ook gecategoriseerd als lokale weg type IIa. Daarom is er oorspronkelijk de keuze gemaakt om hier 50km/u als ontwerpsnelheid te behouden en vrijliggende of aanliggende verhoogde fietspaden te voorzien. Maar de afbakening van de nieuwe zones 30 wordt regelmatig bijgesteld in functie van vragen over veiligheid en oversteekbaarheid.  Daarom werd recent de keuze gemaakt om de nieuwe zone 30 voor Wondelgem toch reeds te starten vanaf de Gaverstraat. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de zone 30 richting N9. Ook het laatste deel tussen Mariakerkebrug en de N9 werd in 2021, gezien de afwezigheid van degelijke fiets -en voetgangersinfrastructuur in afwachting van de nieuwe aanleg van de N9 omgezet naar 30km/u.

Ik heb daarom aan het mobileitsbedrijf de opdracht gegeven om ook de rest van de straat op te nemen in zone 30.

Op die manier is er hier één doorlopende zone 30 in de bebouwde kom, wat voor chauffeurs meer duidelijkheid geeft en wat de straat veel aangenamer en veiliger maakt voor de vele bewoners, en de vele kinderen en jongeren die er naar school, sportclub of jeugdbeweging gaan. De straat wordt op die manier ook eenvoudiger om over te steken."

De volledige tussenkomst van Stijn De Roo kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.