Wateroverlast kruispunt Vijfhoekstraat-Durmstraat: studie zal uitwijzen wat beste aanpak is!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de kruising van de Vijfhoekstraat en de Durmstraat in Mariakerke (Gent) staat een pompstation dat de hoeveelheid regenwater uit de omliggende wijken niet aankan.

Minstens eenmaal per jaar komt het water in de omliggende straten langs de riolen naar boven en stroomt het door de straten.

Het afvoerkanaal naar de Lievegracht stroomt namelijk volledig over, onder andere omdat de doorgang onder de brug te klein is en de Lievegracht elk jaar volledig dichtgroeit. Door de afsluiting van de geluidsberm is doorstroming van overtollig water naar de Lievegracht naast de R4 onmogelijk. 

Door de toekomstige aanleg van hellingen voor de fietsbrug (quickwin ‘ombouw knooppunt Vijfhoekstraat’, project R4WO) wordt het vroegere moerasgebied verder opgevuld en dreigt de situatie te verergeren. 

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van CD&V in de Gentse gemeenteraad Stijn De Roo over de aanpak van dit probleem antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld): “De eerste melding bij Farys dateert van eind september 2019. Dit ging om lokale en tijdelijke overstroming van het kruispunt Vijfhoekstraat. 

Aquafin onderhoudt sinds oktober 2019 lokaal de gracht ter hoogte van het pompstation en het overstort om het water zo goed mogelijk weg te laten stromen. Dit onderhoud zal jaarlijks gebeuren. Het onderhoud bestaat uit maaien en afvoer van het maaisel. 

In het kader van werken aan de R4 (R4WO-quickwin W11b-pompstation Durmstraat) werd aan Aquafin toestemming gevraagd om (nieuwe) opwaartse riolering aan te sluiten op pompstation Durmstraat. Aquafin heeft aangegeven dat hier reeds risico’s op wateroverlast zijn en dat extra aansluitingen hierdoor niet aangewezen zijn. Om de gekende problemen aan te pakken zullen er opwaarts bronmaatregelen moeten worden getroffen. Het probleem is niet eenvoudig op te lossen. Deze bronmaatregelen bestaan uit het infiltreren of bufferen van hemelwater in het opwaartse stelsel. Dit is niet eenvoudig te realiseren gezien het opwaartse stelsel voornamelijk een gemengd stelsel is. In de lopende hydronautstudie zal onderzocht worden welke maatregelen dit probleem kunnen verhelpen.

De quick win W11b Vijfhoekstraat werd zodanig ontworpen dat de hemelwaterafvoer van de quick win niet naar het pompstation wordt afgevoerd maar naar de Lieve. 

Er is een (ingebuisde) verbinding tussen de overstortgracht en de waterloop de Lieve; bijkomende doorsteken hebben weinig nut. 

Er zullen in het kader van de realisatie van de quick win W11b reeds twee onderbuizingen voorzien worden naar de Lieve. Het overtollige water dat terechtkomt in de grachten langs de Vijfhoekstraat wordt op deze manier afgevoerd naar de Lieve.” 

Op de vraag wat de oorzaak is van de te kleine dimensionering van het pompstation van Aquafin voor regenwater en welke ingrepen aan het pompstation nog gepland zijn, antwoordde minister Peeters: “Het pompstation is correct gedimensioneerd. Het betreft hier een Aquafinpompstation waar een gemengd gedeeltelijk rioleringsstelsels is op aangesloten (met Farys als rioolbeheerder). Hierdoor is het toekomende debiet aan het pompstation sterk afhankelijk van de gevallen neerslag. Het pompstation groter dimensioneren kan nooit een volledige oplossing bieden voor dit probleem. Bronmaatregelen in het opwaartse stelsel zijn hier noodzakelijk om de problematiek op te lossen. Dit vermijdt grote toevloed van water aan het pompstation bij hevige regenval. 

Het gebied Mariakerke - Wondelgem maakt voorwerp uit van de hydronautstudie ‘200GC04’ in opdracht van Aquafin en gemeentelijk rioolbeheerder Farys. Deze studie loopt tot eind 2021. 

De resultaten van de studie  zullen gebruikt worden om maatregelen en aanpassingen aan de gemeentelijke en bovengemeentelijke (pomp)installaties en rioolinfrastructuur te simuleren om zo de kans op wateroverlast aan te pakken en concrete ingrepen af te bakenen.” 

Stijn De Roo: “Wellicht zal uit de resultaten van de studie blijken welke maatregelen en ingrepen nodig zijn om wateroverlast aan te pakken en liefst uit te sluiten. De angst voor herhaling bij de omwonenden die reeds getroffen werden door waterlast is terecht groot. Hopelijk wordt er vlug werk gemaakt van een definitieve oplossing voor de regelmatig weerkerende wateroverlast.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.