We moeten de Vlamingen overtuigen van de meerwaarde van eBox !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het elektronisch versturen van de COVID-19-vaccinatie-uitnodigingen heeft gezorgd voor een enorme stimulans in de activering van de eBoxen van onze burgers. Ondertussen zijn er meer dan 3 miljoen actieve gebruikers van de eBox. Op die eBox kunnen Vlamingen en burgers van ons land hun officiële documenten van de overheid raadplegen, waaronder die van de Vlaamse overheid.

Onlangs kwamen in een radioprogramma, De Inspecteur, een aantal verraste reacties van gebruikers van de eBox. Ze gaven aan dat ze bij de activatie toch een aantal dingen over het hoofd hadden gezien. Zo waren er mensen die zegden dat ze niet wisten dat ze vanaf het moment van de activatie van hun eBox alleen nog digitaal met de overheid zouden communiceren. Een aantal anderen vergaten om hun e-mailadres in te geven, waardoor ze belangrijke informatie, zoals boetes of uitnodigingen tot het betalen van belastingen, niet via de reguliere kanalen kregen – via de brief in de bus – maar wel via een elektronisch kanaal, via de eBox, waarvan ze de informatie niet hadden geraadpleegd.
 
Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de relance. We zullen de komende jaren dan ook meer en meer digitale toepassingen gaan gebruiken, waaronder die eBox. We zullen ook meer Vlamingen moeten overtuigen om die stap naar digitalisering te zetten. De berichtgeving die we hoorden in dat radioprogramma is dan natuurlijk nefast en kan er natuurlijk voor zorgen dat twijfelaars effectief afhaken.
 
Vlaams Parlementslid Stijn De Roo stelde hierover op 21 december in het Vlaams Parlement een actuele vraag aan de minister-president. Hij vroeg meer bepaald hoe de minister-president Vlamingen wil overtuigen gebruik te maken van de eBox én over te schakelen op onze digitale toepassing?
 
Minister-president Jambon antwoordde:
 
"Het is volgens mij in eerste instantie zeer belangrijk om de vele voordelen van de digitale dienstverlening duidelijk te maken aan de Vlamingen, zodat we ze meer kunnen bewegen naar digitale kanalen. Het draagvlak van digitale dienstverlening zal vooral komen als die op maat van de burger gemaakt is en ook rondom de burger gebouwd is.

We hebben al een aantal inspanningen gedaan. We hebben er eerst en vooral voor gezorgd dat de dienstverlening proactief is. Voor heel wat dienstverlening moet de Vlaming eigenlijk niet gedigitaliseerd zijn om ervan te genieten. Ook automatische rechtentoekenning zit achter die digitaliseringsgolf. Ten slotte is het er het ‘only once’-principe: heb je bepaalde informatie aan de overheid doorgegeven, dan hoef je dat daarna niet meer opnieuw te doen.

Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer Vlamingen hun zaken met de overheid digitaal zullen willen regelen. Daarom hebben we in Vlaanderen Mijn Burgerprofiel, dat een nauwe samenwerking met alle Vlaamse en ook lokale overheden mogelijk maakt. Daarnaast is er eBox, een federale ontwikkeling die ervoor zorgt dat heel veel documenten van de overheid, door de samenwerking met Mijn Burgerprofiel, op Mijn Burgerprofiel worden aangedragen. Dat heeft succes, in die zin dat er elke week vijf overheidsdiensten bij komen die zich met eBox connecteren.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BoSa) en het Vlaams agentschap Digitaal Vlaanderen blijven daar de komende jaren verder op inzetten, om op die manier één plaats te krijgen waarop de burger al zijn digitale dienstverlening vanuit de overheid kan ontvangen. Alleen zo gaan we alle Vlamingen kunnen overtuigen van de voordelen van digitalisering.

Ik moet zeggen dat de inspanningen ook lonen, want het aantal Vlamingen dat Mijn Burgerprofiel en ook eBox gebruikt, is in de loop van 2021 meer dan verdubbeld, onder andere ook door die vaccinatiecampagne, waar u terecht naar verwijst."

Het volledige verslag van de actuele vraag kan je hier herlezen of -bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.