Zwembad Neptunus - stand van zaken

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 26 april 2022 heeft de Raad van State de gunning voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembadcomplex Neptunus geschorst. Hierna onderzocht Farys drie mogelijke pistes en besloot uiteindelijk om de volledige procedure te herstarten. Dit heeft tot gevolg dat de oplevering van het nieuwe zwembadcomplex niet meer zal plaatsvinden deze legislatuur.

Fractievoorzitter Stijn De Roo ondervroeg recent bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld) opnieuw over de realisatie van het nieuwe zwembad Neptunus. Hij vroeg naar een stand van zaken en verder plan van aanpak.

De schepen gaf mee dat Farys koos voor een klassieke procedure met twee fases en niet voor een procedure met Design & Build. 

De eerste stap is momenteel volop lopende. Hierbij bereidt Farys de aanstelling van de ontwerper voor en legt Farys ook de laatste hand aan het bijhorende bestek. Normaal gezien wordt dit in de loop van de komende weken afgerond zodat de formele goedkeuring en publicatie eind juni kunnen volgen. 

De schepen antwoordt verder dat de start van de ontwerpopdracht is voorzien tegen eind 2023. Het voorontwerp zou beschikbaar moeten zijn in juni 2024. Na de zomer van 2024 zou vervolgens het definitief ontwerp beschikbaar zijn opdat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

In een tweede fase wordt dan een aannemer gezocht die vervolgens het zwembad zal bouwen. De goedkeuring en publicatie van het bestek voor de aannemersopdracht worden eind januari 2025 verwacht. In de loop van de zomer 2025 zou Farys de aannemer formeel wensen aan te stellen.

De schepen laat weten dat het de bedoeling is dat de werf dan zou starten na de zomer, afhankelijk van de planning van de aannemer.

Tot slot, er is ook meer nieuws over de kostprijs van het project. Die stijgt met €5 miljoen naar een totaalprijs van €14 miljoen. Redenen voor deze budgetverhoging zijn aanpassingen aan de huidige marktprijzen en bijkomende duurzaamheidsvereisten (vb. fossielvrij maken van het gebouw en voorzieningen voor elektrische fietsen en brommers).

Stijn De Roo: "De vertraging van ons Neptunus-zwembad blijft te betreuren. De aangepaste timing voorziet nog steeds een realisatie van het zwembad in 2026 ten vroegste. Deze data zijn steeds onder voorbehoud. Ik hoop dat we deze timing kunnen realiseren.

Dat betekent dat het huidige terrein nog méér dan twee jaar zal braakliggen. Ik blijf intussen aandringen op een nuttige tijdelijke invulling van het braakliggend terrein...”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.