Zwerfvuil en sluikstorten op Fonteineplein in Gent wordt aangepakt !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het Fonteineplein is al jaren de ontmoetingsplek in de Brugse Poort voor jong en oud. Er wordt ’s middags geluncht aan de banken en na school komen veel kinderen er nog even spelen. Tegen de avond vinden vooral jongeren de weg naar het plein.

Verschillende buurtbewoners betreuren dat het plein er soms vuil bij ligt. Ondanks de verschillende afvalkorven op het plein, melden buurtbewoners mij dat het plein regelmatig te kampen zou hebben met zwerfvuil en sluikstorten.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgend schriftelijke vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Is het probleem van zwerfvuil en sluikstorten op het Fonteineplein gekend bij de schepen?
  2. Hoeveel klachten zijn er het afgelopen jaar bij de bevoegde diensten binnen gekomen?
  3. Welke acties plant de stad om het probleem van zwerfvuil en sluikstorten op en rond het plein aan te pakken?
  4. Hoeveel keer in de week worden de afvalkorven op het plein geledigd en wordt het plein schoon geveegd?
  5. Op welke termijn worden de oude vuilbakken op deze locatie vervangen?

Schepen Van Braeckevelt antwoordde:

"In een dichtbevolkte wijk als de Brugse Poort vormen parken en pleinen zoals het Fonteineplein een meerwaarde voor de buurt. Het plein wordt zoals aangegeven intensief gebruikt door een verscheidenheid aan bezoekers. Spijtig genoeg heeft nog steeds niet iedereen de juiste mentaliteit om de vuilnisbakken te gebruiken, met zwerfvuil tot gevolg. Daarnaast wordt er inderdaad ook regelmatig sluikstort achtergelaten op het plein.

Deze problematiek is bekend en er wordt hier, net als op andere locaties in de wijk en de hele stad, op verschillende sporen ingezet om dit aan te pakken: afval opruimen, preventie en sensibilisering om te vermijden dat er afval op het openbaar domein wordt achtergelaten en handhaving als sluikstuk en duidelijk signaal aan overtreders.

Naast een stadsbrede aanpak willen we in sluikstort- en zwerfvuilgevoelige wijken aanvullend de problematiek beter in kaart brengen, kennis erover delen met alle betrokken partners en van hieruit wijkgerichte acties ondernemen. Hiervoor starten we onder meer in de Brugse Poort trajecten op waarin we reeds lokale netheidpartners samen brachten met wijkpartners.

Op het Fonteineplein zijn afvalkorven geplaatst om het afval van de bezoekers van het park op te vangen. 3 korven van het oude type zijn reeds vervangen door nieuwe korven met een grotere capaciteit, 1 oude korf wordt nog verwijderd en niet vervangen. De totale capaciteit van de afvalkorven op het plein zal door deze vervangingsoperatie van 200 naar 300 liter gaan. De afvalkorven worden door IVAGO elke week twee maal geledigd. In de winterperiode is er ook een extra lediging op zondag.

Spijtig genoeg heeft nog steeds niet iedereen de juiste mentaliteit om de vuilnisbakken te gebruiken, met zwerfvuil tot gevolg. De stedelijke veegploeg van het Dienstenbedrijf Sociale Economie verwijdert 2 maal per week het zwerfvuil op het Fonteineplein. Deze inspanningen worden aangevuld door omwonenden die met ondersteuning van IVAGO als Proper Pierke zwerfvuil opruimen en zo bijdragen aan een proper Fonteineplein.

Sluikstort wordt na melding zo snel mogelijk verwijderd door IVAGO. Op deze manier beperken we de hinder voor de buurt en willen we vermijden dat het aanwezige sluikstort bijkomend afval aantrekt. In 2021 heeft IVAGO in totaal 36 meldingen van sluikstort op het Fonteineplein ontvangen en opgeruimd, in de Blazoenstraat werden er 15 gemelde sluikstorten opgeruimd.  

Uiteraard dient er ook een duidelijk signaal te worden gegeven aan degene die nog steeds afval achterlaten. Met verschillende stadsbrede campagnes brengen we de problematiek van zwerfvuil onder de aandacht en werken we aan een mentaliteitsverandering. De gemeenschapswachten sensibiliseren in de Brugse Poort actief rond de afvalproblematiek.

Als sluitstuk zetten we ook in op handhaving, waarbij we met verschillende acties daders proberen te vatten en beboeten. Sluikstorten worden op regelmatige basis doorzocht door gemeenschapswachten en politie voor ze door IVAGO worden opgeruimd. Op het Fonteineplein en Blazoenstraat werden in 2021 verschillende sluikstorten doorzocht, waarbij 3 daders kon worden geïdentificeerd. De politie zette daarnaast ook op verschillende locaties in de wijk sluikstortcamera’s in en deed anonieme observaties om sluikstorters te vatten.

In 2021 konden er dankzij de verschillende acties in de wijk Brugse Poort in totaal 172 GAS-vaststellingen voor sluikstort worden opgemaakt. Politie en gemeenschapswachten handhaven ook op zwerfvuil, maar het blijft moeilijk om personen die zwerfvuil achterlaten heterdaad te betrappen. In 2021 werden er 5 GAS-vaststellingen voor zwerfvuil in de wijk worden opgemaakt. Vanaf april 2022 zullen er in samenwerking met OVAM ook extra handhavers worden ingezet op de zwerfvuilproblematiek.

De verschillende diensten  en partners blijven de netheid op het Fonteineplein en in de Brugse Poort verder opvolgen en we zetten verder in op een combinatie van bovengenoemde maatregelen om deze te verbeteren."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.