Concrete handhaving snelheidsregimes n.a.v. werkzaamheden Evergemsesteenweg

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De werkzaamheden aan de Evergemsesteenweg verleggen de klassieke routes van automobilisten in Wondelgem. De Evergemsesteenweg is een belangrijke verkeersas, waardoor werkzaamheden fileleed met zich meebrengen.

Verschillende bewoners melden mij dat de zone 30 aan de noordzijde van de Botestraat in Wondelgem niet wordt nageleefd. Er is vraag naar sensibilisering van chauffeurs. Wanneer blijkt dat deze sensibilisering onvoldoende is, is handhaving noodzakelijk.

Vanuit de Vroonstallestraat komt de vraag om het verkeersreglement van de fietsstraat te handhaven. Deze vraag werd ook geformuleerd door bewoners als voorwaarde bij de op til zijnde wijzigingen aan de verkeersfilter in die straat.

Vanuit de Boterbloemlaan kwamen er zeer veel negatieve signalen over onveilige verkeerssituaties, onder meer over een aangereden auto (blikschade met vluchtmisdrijf), bijna-aanrijdingen met fietsers en een filmpje dat circuleert waarbij een aantal motorrijders de file omzeilen door op het voetpad te rijden en daarmee de algemene verkeersregelgeving aan hun laars lappen.

In opvolging van een eerdere schriftelijke vraag stelde fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende bijkomende vragen aan de burgemeeser:

 1. Welke acties ondernam de politie met betrekking tot deze verkeerssituatie tussen half september en heden?
  1. Welke acties hadden betrekking op sensibilisering van de snelheid in de zone 30?
  2. Welke acties hadden betrekking op sensibilisering van het verbod op doorgaand verkeer?
  3. Welke acties hadden betrekking op handhaving van de snelheid van de zone 30?
  4. Welke acties hadden betrekking op handhaving van de fietsstraat in de Vroonstallestraat?
  5. Welke acties hadden betrekking op handhaving van het verbod op doorgaand verkeer?
  6. Welke acties hadden betrekking op handhaving van het geldende verkeersreglement?
  7. Welke acties hadden betrekking op andere handhaving?
 2. Welke acties zal de politie de komende weken ondernemen met betrekking tot deze verkeerssituatie? Graag meer uitleg en een geschatte timing per onderdeel.
  1. Welke acties zullen betrekking hebben op sensibilisering van de snelheid in de zone 30?
  2. Welke acties zullen betrekking hebben op sensibilisering van het verbod op doorgaand verkeer?
  3. Welke acties zullen betrekking hebben op handhaving van de snelheid van de zone 30?
  4. Welke acties zullen betrekking hebben op handhaving van de fietsstraat in de Vroonstallestraat?
  5. Welke acties zullen betrekking hebben op handhaving van het verbod op doorgaand verkeer?
  6. Welke acties zullen betrekking hebben op handhaving van het geldende verkeersreglement?
  7. Welke acties zullen betrekking hebben op andere handhaving?

De burgemeester antwoordde:

"De omwonenden van de Evergemsesteenweg, en meer bepaald de bewoners van de Boterbloemlaan, Emmanuel De Turcqplein, Kamperfoelielaan en omliggende straten worden voor de tweede keer in twee jaar tijd geconfronteerd met het feit dat hun straten deel uitmaken van een omleidingsroute.

Twee jaar geleden bij de werken op de Evergemsesteenweg met tergelijkertijd de heraanleg van de Vroonstallestraat (aanleg fietsstraat) was een omleiding via bovenstaande straten de enige optie om "het Liefken" over te steken van noord naar zuid en omgekeerd. Wondelgem wordt doormidden gesneden door het Liefken, er zijn drie overgangen, de Evergemsesteenweg, de Schaloenstraat en de Liefkensstraat. Dit beperkt met andere woorden de mogelijkheden tot omleiding.

Vandaag zijn er werken op de Evergemsesteenweg. Het zijn ingrijpende werken van lange duur en zorgen voor de nodige weerstand bij buurtbewoners. Deze werken zijn echter noodzakelijk en werden al jaren geleden aangekondigd. De werken aan de Meulestedebrug hebben ook een impact op de bewoners van Wondelgem en het doorgaand verkeer dat daarlangs moet.
Om de ondervonden overlast van de werken op de Evergemsesteenweg tot een minimum te beperken, werd een omleiding voorzien door de Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen. Deze initiële omleiding werd in plaatsgesteld tijdens de zomervakantie. Er kwamen veel klachten betreffende de "knip" in de Vroonstallestraat/Liefkensstraat. Deze klachten betroffen zowel de grootte van de omweg die moest gedaan worden, het massaal negeren van de knip, de impact op de omliggende straten en wijken door een plotse toevloed van doorgaand verkeer, de bereikbaarheid van de R4, de bereikbaarheid van de supermarkten in de buurt en de filevorming op verschillende plaatsen in Wondelgem. Er waren ook klachten over de veiligheid voor fietsers in de fietsstraat en de veiligheid van schoolgaande kinderen door automobilisten die de signalisatie negeerden.

De lokale politie heeft samen met dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de aannemer van de wegeniswerken in de Evergemsesteenweg bekeken hoe ze de overlast konden herverdelen tussen de verschillende wijken in Wondelgem en de omleiding veiliger konden maken.

Daarop is half september de "knip" in de Liefkensstraat verplaatst naar de Vroonstallestraat. Deze knip werd uitgevoerd door middel van gele fluorescerende paaltjes die werden geplaatst over de hele breedte van de Vroonstallestraat. Zo is er geen doorgaand autoverkeer mogelijk via de Vroonstallestraat die tevens een fietsstraat is. Dit heeft een deel van de klachten opgevangen.

Dit illustreert goed dat politiewerk meer is dan handhaven. De situatie evalueren, begrip tonen voor de klachten en in overleg treden met de buurt, de verantwoordelijken van de werken en de stadsdiensten hebben ervoor gezorgd dat de negatieve impact op alle betrokkenen is verminderd. Zo heeft de buurtinspecteur bijna wekelijks contact met de aannemer en de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Er zijn tot op heden twee gezamenlijke rondgangen geweest om de verkeerssignalisatie aan te passen en waar nodig te verduidelijken.

Verbaliseren vormt dan het sluikstuk van een integraal en geïntegreerde aanpak van de gevolgen van de werken. Het is belangrijk te begrijpen dat de politie geen specifieke acties voeren naar één bepaalde vorm van overtreding. De politieambtenaren op het terrein zullen alle vormen van overtredingen handhaven. Onderstaand een lijst met de opgestelde overtredingen in Vroonstallestraat, Botestraat, Boterbloemlaan en Woestijnegoedlaan vanaf 01 augustus tot heden.

 

Wat betreft de acties met betrekking tot het sensibiliseren van de zone 30 kan dit enkel door de zichtbare aanwezigheid van de politie op terrein te verhogen. Tussen 2 september en 26 oktober heeft de wijkpolitie van Wondelgem 14 schooltoezichten gedaan in de Vroonstallestraat.

Het verbod "uitgezonderd plaatselijk verkeer" is politioneel niet evident te handhaven. Om effectieve rechtsgeldige vaststellingen te hebben zou de politie ieder voertuig moeten volgen bij het binnenrijden tot aan het buitenrijden van de zone. Om die reden worden hier geen specifieke controle acties rond opgezet.

In de fietsstraat Vroonstallestraat werden sinds het begin van de werken 10 inbreuken op het inhalen van fietsers vastgesteld.
Wat betreft de handhaving van de snelheid in de periode van 27/08/2022 tot heden verwijzen we naar de onderstaande tabel:

Het is als beleid steeds zoeken naar een juist evenwicht tussen de verschillende belangen van de betrokken actoren. Zo ook bij de werken aan de Evergemsesteenweg. De investeringen die vandaag worden gedaan, zijn er die zullen renderen op de lange termijn: een vlottere mobiliteit, een verhoogde verkeersveiligheid en voldoende plaats voor voetgangers en fietsers.

Om dit te realiseren kunnen we niet anders dan gedurende een periode de verkeersstromen anders te laten lopen. De diensten hebben, op vraag van de weggebruikers, de initiële omleiding herbekeken en bijgestuurd zodat men zich, ondanks de onvermijdelijke hinder, toch zo vlot en veilig mogelijk kan verplaatsen. De politie garandeert ons dat ze hun inspanningen op vlak van vaststellingen gaan blijven aanhouden en indien mogelijk zelfs verhogen. Zo zijn een aantal bijkomende flitsacties gepland onder andere in de Boterbloemlaan en de Liefkensstraat zodat de verkeersveiligheid in de buurt verhoogt.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.