Nieuws

In de commissie Economie antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat de Artificiële…

Lees meer

De coronacrisis bracht financiële moeilijkheden voor vele Gentenaars. In 2020 kregen de ambtenaren van de sociale dienst en het…

Lees meer

In mei maakte Audit Vlaanderen zijn ondernemingsplan 2021 bekend. Dat bouwt verder op het meerjarenondernemingsplan 2020-2024 en…

Lees meer

De Universiteit van Gent voerde praktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt, in opdracht van de stad Gent. In totaal werden er 1920…

Lees meer

Op de Vlaamse Regering van 18 juni werd het impulsprogramma ‘innovatie in gezondheid en zorg’ goedgekeurd in het kader van het…

Lees meer

PFOS is een chemische stof die lang in het water en de grond achter blijft, en die gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bevoegd voor de bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen. De Vlaamse overheid kiest…

Lees meer

Op de Groot-Brittanniëlaan aan de Bijloke liggen al enige tijd drie snelheidsremmers. Die snelheidsremmers moeten automobilisten…

Lees meer

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet worden gezuiverd. Als het door de ligging van je woning…

Lees meer

Duurzaamheidsdoelstellingen voor de transportsector zijn niet alleen beperkt tot het wegvervoer. Ook de scheepvaart gaat er nu…

Lees meer

Eind 2019 stonden er 562 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie. Dat is ongeveer 1,4 procent van het…

Lees meer

Koolstofbuffers zijn zeer belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook veen is een belangrijke kookstofbuffer.

Lees meer