Sensibilisering en handhaving zone 30 ten noorden van Botestraat

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De werkzaamheden aan de Evergemsesteenweg verleggen de klassieke routes van automobilisten in Wondelgem. De Evergemsesteenweg is een belangrijke verkeersas, waardoor werkzaamheden fileleed met zich meebrengen. De eerste fase van de werken loopt intussen op zijn einde.

Via eerdere schriftelijke vragen vroeg fractievoorzitter Stijn De Roo aan de burgemeester op welke manier de sensibilisering en handhaving in de zone 30 aan de noordzijde van de Botestraat, de handhaving van de fietsstraat in de Vroonstallestraat en de veiligheid van de Boterbloemlaan zouden plaatsvinden.

Sinds die vraag werd de circulatie van de omleiding gewijzigd, zodat ook vragen opduiken uit de Kamperfoelielaan, de Woestijnegoedlaan en de Knotwilgenlaan naar sensibilisering en handhaving van de verkeerssituatie.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover recent volgende vragen:

1. Welke acties ondernam de politie in de zone 30 ten noorden van de Botestraat? Voor de volledigheid van het overzicht graag een tabel met de acties sinds augustus 2022 tot heden.

  1. Welke acties hadden betrekking op sensibilisering van de snelheid in de zone 30?
  2. Welke acties hadden betrekking op sensibilisering van het verbod op doorgaand verkeer?
  3. Welke acties hadden betrekking op handhaving van de snelheid van de zone 30?
  4. Welke acties hadden betrekking op handhaving van de fietsstraat in de Vroonstallestraat?
  5. Welke acties hadden betrekking op handhaving van het verbod op doorgaand verkeer?
  6. Welke acties hadden betrekking op handhaving van het geldende verkeersreglement?
  7. Welke acties hadden betrekking op andere handhaving?

2. Welke acties zal de politie de komende weken ondernemen met betrekking tot verkeershandhaving? Graag meer uitleg en een geschatte timing per onderdeel.

De burgemeester antwoordde:

"Naast de resultaten van de onderstaande snelheidscontroles heeft de Verkeersdienst in die periode geen controleacties gedaan in het gedefinieerde zone 30 gebied ten noorden van de Botestraat.

De Verkeersdienst organiseert regelmatig controleacties op diverse verkeersproblematieken in de ruime omgeving zoals de Industrieweg, Wiedauwkaai, Nieuwevaart, Gasmeterlaan, Dok-Noord, Dok-Zuid, New-Orleansstraat.

De verkeerdienst stemt haar acties en de locaties af op data die wijzen op een bepaalde problematiek. Zo zijn er aanwijzingen dat er nood is aan snelheidscontroles in de zone 30 in Wondelgem. De Boterbloemlaan en de Liefkenslaan staat nog steeds op de lijst van flitslocaties. Door de aanwezigheid van een fietsstraat is er tevens controle op het naleven van de specifieke regels die gelden in een fietsstraat. Er zijn ook patrouilles/acties waarbij de PZ Gent werkt met ANPR op het grondgebied. Naast anonieme voertuigen behoort de inzet van de LIDAR ook opnieuw tot de mogelijkheden.

De Politiezone Gent communiceert evenwel nooit vooraf de exacte data en tijdstippen. Tenslotte benadrukt de korpsleiding dat de Verkeersdienst blijft handhaven op zaken die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen op het ganse Gentse grondgebied, rekening houdend met capaciteiten en prioriteiten zoals gesteld in het ZVP. Via deze link kan u de resultaten aantreffen van de verschillende snelheidscontroles.

Acties fietsstraten (Vroonstallestraat) Commissariaat Wondelgem (Wijkdienst):
30/08/22: 2 overtredingen
11/09/22: 1 overtreding
13/09/22: 3 overtredingen
14/09/22: 3 overtredingen
28/10/22: 1 overtreding
17/11/22: 1 overtreding
24/11/22: 1 overtreding
06/12/22: 1 overtreding
10/02/23:1 overtreding
12/02/23: 1 overtreding
22/02/23: 1 overtreding
24/02/23: 1 overtreding
02/03/23: 1 overtreding

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.