Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Vlaanderen beschikt nog steeds over een goed ondernemersklimaat

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister van Economie en partijgenoot Jo Brouns over het rapport dat op 3 oktober 2023 verscheen ‘Ondernemerscultuur en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2022’, op basis van de bevraging die werd uitgevoerd eind 2022 door ECOOM-STORE UGent bij meer dan duizend Vlamingen tussen 18 en 64 jaar. De publicatie werd opgemaakt in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) van de Vlaamse overheid.

Deze legislatuur wordt verder ingezet op de uitrol van het Actieplan Verkeerslichten

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar het Vlaamse verkeerlichtenbeleid.

Project Sint-Jozefskerk - stand van zaken

Sinds 29 maart 2019 is de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat eigendom van de Stad Gent. Hierna werd een traject opgestart dat voorziet in de renovatie van de kerk. In het najaar van 2020 konden de buurtbewoners en -organisaties het voorontwerp voor het eerst inkijken en hun reacties geven. OCUP vzw werd hierbij aangesteld als coördinator. Vervolgens werd in januari 2022 het ontwerp voor de eerste fase van de werken goedgekeurd door het college. Het ging hierbij om de definitieve goedkeuring van het ontwerp van de crypte.

Een stap vooruit voor de herinrichting van de N416 Wichelen – Schoonaarde (Dendermonde)

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de herinrichting van de N416 Wichelen – Schoonaarde.

Eindejaarsverlichting in Gent blijft dit jaar terug branden

De eindejaarsverlichting in winkelstraten en winkelkernen kan dit jaar opnieuw in volle glorie branden. De stad keert terug naar de oude branduren, waardoor de verlichting ook na middernacht zal branden. Ook de 3D-bomen keren terug naar de deelgemeenten. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) aan schepen Sofie Bracke (Open VLD).

Nood aan extra openbaar sanitair in Gent aangetoond !

Het is belangrijk om voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair te voorzien en om duidelijk te communiceren en signaleren waar men deze kan vinden. In onze stad is er de laatste jaren werk gemaakt van een beleidskader rond publiek sanitair, waar "optimale spreiding", "toegankelijkheid" en "kwaliteit" de kernthema's zijn.

Week van de Handhaving tegen sluikstorters

Een belangrijk element in het kader van de bestrijding van sluikstort is de handhaving, zowel door betrapping op heterdaad als via het achterhalen van de identiteit van de mogelijke sluikstorter. De stad en de politie zetten hiervoor allerlei middelen in: meldingsapp, sluikstortcamera’s, doorzoeken van sluikstort naar persoonsgegevens, …

Natuurbeheerplannen: iets meer transparantie bij publieke consultatie op komst

Na aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) in de commissie Leefmilieu laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat binnenkort via drie kanalen zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen.

Gent Europese Jongerenhoofdstad - tijdelijke constructies student-architecten

Tijdens een bevraging in het voorjaar van 2023 over de kwaliteit van de Gentse leefomgeving gaven zo'n vijftig jongeren hun mening. Vragen als waar ze graag komen in onze stad, welke plekken ze mijden en welke verbeteringen mogelijk zijn kwamen aan bod.