Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Plannen met de shuttledienst voor Mariakerke

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer.

Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school

Met het mobiliteitsonderzoek De Grote Trek willen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren in kaart brengen. De verzamelde gegevens worden meegenomen in het beslissingsproces in mobiliteitsdossiers of bij de inrichting van het openbaar domein.

Nood aan publiek sanitair in de deelgemeentes

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom maakt het voorzien van voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair deel uit van de publieke dienstverlening. Gent telt op heden 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Een weekend vol met lekkers en leuke ontmoetingen !

De honger en dorst zijn gestild na dit weekend ! Pannenkoeken voor lichtmis bij cd&v Sint-Niklaas, ontbijt bij cd&v Oosterzele, streekbiertje bij cd&v Wichelen... En dan nog iets met zeevruchten, kaas & wijn en familietijd !

Gent – heraanleg N9 ten vroegste in 2027 van start!

Vlaams volksvertegenwoordige Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eersdere schriftelijke vragen – naar de stand van zaken van de oplossingen op korte termijn voor de gevaarlijke fietsbrug Westerringspoor, het ‘blauw brugje’, gezien de heraanleg van de N9 op de gevaarlijke baan wordt geschoven.

In gesprek met boeren en landbouworganisaties in Gent

Op donderdag 1 februari voerden boeren en landbouworganisaties actie in Gent.

Gedeeld ruimtegebruik in stadsgebouwen

De ruimtenoden van de Gentenaars en de Gentse verenigingen zijn zeer divers. Als Stad willen we hen hierin zoveel mogelijk ondersteunen. De ruimte die we kunnen aanbieden binnen het patrimonium van de stadsgebouwen is echter schaars.

Inzet tijdelijke camera's en vuurwerkverbod tijdens oudejaarsnacht

Tijdens de zitting van 18/12/2023 verleende de gemeenteraad toestemming aan de Politiezone Gent voor de zichtbare inzet van tijdelijke vaste en mobiele camera's tijdens oudejaarsnacht, onder meer op het Wittekaproenenplein, Edmond van Beverenplein en het Ledebergplein en binnen een perimeter van het politiecommissariaat op het Rerum Novarumplein. 

Inzet van lokfietsen in Gent

Fietsdiefstallen zijn een echte plaag. Van januari tot november 2023 werden er in Gent 2.447 fietsdiefstallen aangegeven. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger. Iedereen kent wel iemand wiens fiets gestolen werd, of is zelf al slachtoffer geweest. Door de steeds stijgende verkoop van - duurdere - elektrische fietsen wordt de financiële klap voor slachtoffers ook groter.