Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Verkeersveiligheid in de Gestichtstraat moet verhogen !

De Gestichtstraat is niet veilig. Bewoners communiceren regelmatig over grote drukte, overdreven snelheid en zwaar verkeer in hun woon- en schoolstraat, maar voelen zich niet gehoord. In het weekend van 4-5 november 2023 gebeurden opnieuw twee ongelukken, met heel wat materiële schade tot gevolg.

België aan de top in O&O- sector dankzij de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Beleid inzake onderzoek en ontwikkeling is een gewestelijke bevoegdheid. De federale overheid heeft evenwel belangrijke fiscale bevoegdheden.

Sensibilisering en handhaving van online seksueel geweld

25 november staat elk jaar in het teken van de Internationale dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen vrouwen. Dit jaar trok Vrouw & Maatschappij met de Wittelintjesactie ten strijde tegen “deepnudes" - kunstmatige naaktbeelden die zeer moeilijk te onderscheiden zijn van echte beelden. Het gaat om een nieuwe vorm van online seksueel geweld tegen vrouwen.

Toekomst jeugdhuis Chez Choseken - Drongen

Op 11 november maakte Jeugdhuis Chez Choseken bekend haar werking stop te zetten. Eind dit jaar wordt de vzw ontbonden en sluit het jeugdhuis haar deuren. Dit spijtige nieuws komt er amper twee jaar na de feestelijke heropening, waarbij meer dan tien jeugdverenigingen present tekenden.

Toekomstige wijksporthal Sint-Denijs-Westrem

In het antwoord op de laatste vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo met betrekking tot de renovatie van Kasteel Borluut verwijst de schepen naar de vastgoedscan voor Sint-Denijs-Westrem en het haalbaarheidsonderzoek naar een wijksporthal.

Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.

Meerdere doctorandi en onderzoekers Vlaamse universiteiten en hogescholen worden ondernemer

“Ik kan u melden dat er in Vlaanderen meerdere doctorandi en onderzoekers van onze universiteiten en hogescholen er niet alleen aan denken, maar ook effectief stappen zetten om te ondernemen en ondernemer te worden,” antwoordde bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v).

Heraanleg Antoon Catriestraat en Boskeetstraat Drongen: start van werken met een jaar uitgesteld

“Aangezien de timing voor het indienen van de vergunningsaanvraag met 1 jaar opschuift als gevolg van de onteigeningsproblematiek, is dat ook het geval voor de start der werken. Dit zal ten vroegste 2026 zijn,” antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) die hij stelde in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen over de heraanleg van de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat in Drongen.

Motie Gentse gemeenteraad conflict Hamas - Israël

De cd&v-fractie veroordeelt de aanslagen van de terroristische organisatie Hamas en de aanvallen van Israël waarbij al duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Op de gemeenteraad namen we een motie aan.

VLEVA versterken om meer te wegen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU

In september 2023 bracht de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) een advies uit: ‘Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU’. Het Europese onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid oefent toenemende invloed uit op het Vlaamse beleid ter zake.