Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Stijn neemt deel aan de verkiezingen op 9 juni 2024 en stelt zich voor op de 1ste opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Nieuws

Europese conferentie over circulaire economie

Het Vlaams Parlement ontving delegaties uit 24 landen tijdens de conferentie over de circulaire economie binnen het Europees Voorzitterschap.

Investeringssubsidies Gentse Jeugdbewegingen

De vele jeugdbewegingen in onze stad zetten zich dagelijks in om de Gentse kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. Met het oog op een goede werking zijn hun lokalen van groot belang: een kwaliteitsvolle infrastructuur ondersteunt de activiteiten en nodigt ook uit om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. Om deze infrastructuur in stand te houden zijn investeringen nodig inzake onderhoud, maar ook voor nieuwbouw, uitbreiding of totaalrenovatie.

Bedankt voor jouw inzet, Miet Van Landeghem!

Méér dan 43 jaar dienst voor de partij, waarvan de afgelopen jaren als mijn medewerker in het parlement en ervoor bij Jos De Meyer.

Bevraging Dégage – investeringen laadinfrastructuur

Deelorganisatie Dégage - het Gentse particuliere auto-en fietsdeelsysteem – werkte drie actiepunten  uit rond investeringen in laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Deze stellingnames werden door Dégage afgetoetst bij de verschillende Gentse politieke partijen.

We trapten onze cd&v-campagne op gang in Gent !

Onze lijsttrekkers brachten de lokale Oost-Vlaamse speerpunten van de dorpsstraat naar de Wetstraat!

Campagne 2024

Ik ben er klaar voor en heb er zin in!
Maar campagne voeren kan je niet alleen..
 

Participatietraject nieuwe speelzone Ter Durmenpark

Speelzones zijn niet alleen ideaal om te ravotten of om klauterkunsten te oefenen, maar ook een ideale ontmoetingsplek voor jonge gezinnen. De kinderen maken er makkelijk nieuwe vriendjes, en ook de (groot)ouders en begeleiders komen er met elkaar in contact.

5 potentieel nieuwe locaties in Gent voor zwemmen in open water!

Op vrijdag 23 februari 2024 keurde de Vlaamse regering een versoepeling goed van de regels voor zwemmen in open lucht. De milieutechnische voorwaarden werden aangepast zodat het eenvoudiger wordt om een zwemzone te starten, zonder daarbij de veiligheid voor de zwemmers uit het oog te verliezen.