Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Stijn neemt deel aan de verkiezingen op 9 juni 2024 en stelt zich voor op de 1ste opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Nieuws

Onderhoud bomen domein Claeys-Boúúaert - Mariakerke

Het domein Claeys-Boúúaert heeft een rijke geschiedenis. Het park en het kasteel gingen door verschillende handen, maar sinds de jaren '70 kunnen alle Gentenaars genieten van dit prachtig stukje Mariakerke. Het is voor veel buurtbewoners een oase van rust en groen. Een aantal bomen in het park werden in 2014 opgenomen in de inventaris houtig erfgoed.

Bedrijfsbezoek bij De Angushoeve in Sint-Niklaas met Jos De Meyer.

Jonge landbouwers wachten op perspectief en op een vergunning. Het parlementair werk van de komende weken is cruciaal voor hun toekomst en die van vele anderen. We werken verder.

Nieuwe fietsverbinding Sterre - Ardoyen

Het Technologiepark en campus Ardoyen blijven groeien. Er wordt verwacht dat de komende jaren talrijke werknemers en studenten hun weg zullen vinden naar Zwijnaarde.

Luchtkwaliteitsmetingen Vlaamse Milieumaatschappij in Gentse wijken

De Stad wil het langetermijneffect van de invoering van de wijkmobiliteitsplannen op de luchtkwaliteit in kaart brengen. Van september 2022 tot mei 2023 werd de luchtkwaliteit gemeten op 32 locaties in Zwijnaarde, Oud-Gentbrugge en Dampoort. 

Bedankt voor een interessant bedrijfsbezoek! Met Jos de Meyer

Rijdt er ooit iemand tegen die gele voertuigen tijdens wegenwerken? 2 tot 3 chauffeurs per week, zo blijkt.
Stuer-Egghe in Sint-Niklaas redt dus letterlijk levens met hun technologie.

Innovatief Landbouwbeleid

In de commissie Landbouw van 6 maart 2024 ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over het innovatief landbouwbeleid.

Drongen – veiligheid fietsers na vernieuwing Kloosterstraatbrug

In de Kloosterstraat in Drongen bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe brug over de E40. De Kloosterstraatbrug wordt voorzien van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De brug wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat. De huidige rotonde wordt heraangelegd zodat fietsers richting Halewijnkouter en Landegem kunnen doorrijden zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen.