Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

IJsvrij houden fietspaden en fietssnelwegen – bijsturingen en proefproject

“Voor het winterseizoen van 2023-2024 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de interne richtlijnen met betrekking tot het gebruik van smeltmiddelen aangepast. Deze richtlijnen specificeren het type smeltmiddel en de bijbehorende concentratie/hoeveelheid op basis van factoren zoals wegdektemperatuur, gladheidstype en eventuele neerslag,” liet bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) als antwoord op zijn schriftelijke vraag.

Nieuwe stelplaats Wissenhage voor De Lijn in Gent - wachten op nieuwe vergunningsaanvraag

In opvolging van zijn eerdere vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van de nieuwe stel- en werkplaatsen voor trams en bussen Wissenhage.

Wateroverlast - maatregelen

Naar aanleiding van de waterellende in de eerste helft van november 2023 in de Westhoek en tal van andere Vlaamse gemeenten informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de mogelijkheid om de geplande projecten uit het Sigmaplan versneld te laten uitvoeren, naar de stand van zaken van een aantal geplande ingrepen en naar de maatregelen die nog deze legislatuur zullen genomen worden ter preventie van de wateroverlast ten gevolge van de extreme regenval in Vlaanderen.

Zalig kerstfeest !

Ik wens u en uw geliefden een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Toekomst vestiging Groendienst in de Hondelee - Zwijnaarde

Met de POD Logistieke Huisvesting wil de Stad de logistieke werking van de stadsorganisatie verbeteren door verouderde locaties te sluiten en te centraliseren op 4 grote logistieke sites en 7 kleinere hubs. Eén van de betrokken locaties is de vestiging van de Groendienst bij het “Pompstation” in de Hondelee, Zwijnaarde.

Oproep Stadsbouwmeester voor intensere dialoog rond architectuur

Op 19 februari 2021 legde de Stadsbouwmeester een evaluatierapport over de eerste drie werkingsjaren van de Kwaliteitskamer voor aan het stadsbestuur. De Kwaliteitskamer adviseert onze stad over de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van lopende bouw- en ontwerpdossiers.

Werken kruispunt aan WEBA Gent starten in mei 2024

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) vernam van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat de werken voor de eerste fase van de heraanleg van het knooppunt van de N424 met de N456 bestaan uit de aanleg van een extra afslagstrook op de N424 Vliegtuiglaan en de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op de N424 Afrikalaan tussen het kruispunt met de N456 en de Aziëstraat (inclusief de verbreding van de spoorovergang over de N424 Afrikalaan).

Resultaten van de studie voor optimalisatie van de zuidelijke havenweg in Gent verwacht in 2026

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de studie voor de optimalisatie van de zuidelijke havenweg N424-N456, waarvoor in het Geïntegreerd investeringsprogramma 2024 80.000 op het reservebudget is voorzien.

Budgetopmaak 2024 - debat op de Gentse gemeenteraad

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

De renovatie van de Nieuwekalebrug gaat verder in 2024

Voor de renovatie van de Nieuwekalebrug worden werken uitgevoerd voor de totale som van 3.543.464 euro.