Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Nieuwe openbare verlichting Evergemsesteenweg - Wondelgem

In de delen van de Evergemsesteenweg waar de heraanleg is afgerond staat nieuwe openbare verlichting. Buurtbewoners melden mij dat er een donkere sfeer heerst in de
straat. Zeker ter hoogte van de oversteekplaatsen ervaren bewoners de verlichting als onvoldoende, wat bezorgdheden rond veiligheid naar boven brengt.

Fietstunnel Raverschootstraat Eeklo – eerste fase start begin 2025

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering voor de aanleg van de fietstunnel (fase 1) Raverschootstraat in Eeklo waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 7.000.000 euro budget is voorzien.

Fietsenstallingen op het Koningin Maria Hendrikaplein

De vele fietsen die momenteel op het Koningin Maria Hendrikaplein staan veroorzaken hinder en geven het plein een chaotische aanblik. In zijn antwoord op de schriftelijke vraag van 2 juni 2023 stelde de schepen: "de stallingen op het K.M.Hendrikaplein [zullen] worden verwijderd op het moment dat de fietsenparkings die zijn voorzien bij de bouw van het station Gent-Sint-Pieters ook effectief zijn gerealiseerd."

Beheerregeling wasberen nog dit jaar klaar!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de toename van de populatie wasberen in Vlaanderen en haar aanpak daarvan.

Opruimacties Gentse binnenwateren: sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk!

De Gentse binnenwateren worden al meer dan 14 jaar geruimd door De Vlaamse Waterweg in goede samenwerking en overleg met de stad Gent, telkens in week 47.

Klinken op 2024 tijdens tal van nieuwjaarsrecepties!

Weekend met gezellige nieuwjaarsrecepties ! Speciale vermelding voor de Gentse onder de stadshal met cd&v Gent en de nationale van cd&v.

Nieuwe fietsbrug Waasmunster vermoedelijk in 2026 klaar

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van de fietsbrug in Waasmunster, waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024  5 miljoen euro budget wordt voorzien.

Een fijne start van het nieuwe jaar !

De nieuwjaarsrecepties zijn gestart ! En Wondelgem werd driekoningendorp.

Durmebrug Waasmunster wordt iets breder - nutwerken voorzien

Samen met partijgenoot en burgemeester Jurgen Bauwens (cd&v) dringt Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo aan op de spoedige realisatie van de reeds lang beloofde nieuwe Durmebrug in Waasmunster.

Renovatie Beverentunnel start in tweede helft 2024

De structuur en de technieken van de Beverentunnel zijn aan vernieuwing toe. De volledige tunnel wordt vanaf dit jaar gerenoveerd, in lijn met de Europese richtlijnen voor tunnelveiligheid. Vlaams volkvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de planning en de timing voor de renovatie.