Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Stijn neemt deel aan de verkiezingen op 9 juni 2024 en stelt zich voor op de 1ste opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Nieuws

Meer zwemmogelijkheden in open lucht gezocht in Vlaanderen

In Vlaanderen is een algemeen verbod van kracht voor zwemmen in open water. Enkel op plaatsen met expliciete toestemming mag worden gezwommen. De ons omringende landen werken omgekeerd: daar mag men overal zwemmen tenzij er een verbod van kracht is.

Stage bij IVAGO Gent

Wie vandaag IVAGO zag passeren, had de kans Vlaams parlementslid en onze fractievoorzitter in de gemeenteraad Stijn De Roo aan het werk te zien. In een iets andere outfit dan gewoonlijk weliswaar. Hij ging vandaag namelijk mee op pad met de huisvuilophaling.

Familienaam van de vader blijft de populairste in Gent

Sinds de invoering van de dubbele familienaam in juni 2014, is het jaarlijkse aantal mensen dat er gebruik van maakt beperkt: volgens de kranten van Mediahuis wordt in 9 op de 10 gevallen nog altijd voor de naam van de vader gekozen. De mogelijkheid voor ouders om een dubbele achternaam te geven of enkel die van de moeder, wordt dus amper benut.

Verbeterde looproute in Wondelgem op komst

We bewegen meer sinds de coronacrisis ! Op mijn vraag onderzochten de groen– en sportdienst hoe ze het Ter Durmenpark aan de Lange Velden kunnen verbeteren voor wandelaars en joggers.

Wateroverlast kruispunt Vijfhoekstraat-Durmstraat: studie zal uitwijzen wat beste aanpak is!

Op de kruising van de Vijfhoekstraat en de Durmstraat in Mariakerke (Gent) staat een pompstation dat de hoeveelheid regenwater uit de omliggende wijken niet aankan.

Hopelijk krijgt één van beide “Doelse Koggen” Beveren-Waas als eindbestemming!

De Doelse koggen zijn twee middeleeuwse schepen die werden aangetroffen bij het uitgraven van het Deurganckdok in 2000 en 2002 in Doel (deelgemeente van Beveren-Waas). De ene kogge is 22m lang, het tweede exemplaar is 14m lang. 

Studie project ‘Rond Ronse’: zoektocht naar oplossingen voor Ronse en Vlaamse Ardennen!

Het project ‘Rond Ronse’ zoekt oplossingen voor de verkeersproblematiek in en rond Ronse die ondertussen al tientallen jaren aansleept.

Veiligheid van de digitale systemen van Vlaanderen

Op 4 mei 2021 werd Belnet, de beheerder van heel wat overheidsinstellingen, het slachtoffer van een cyberaanval. Hierdoor vielen heel wat systemen urenlang plat.

Nog geen nieuwe lokalen voor Chiro Ambo

Naar aanleiding van mijn vraag over het plaats tekort waar Chiro Ambo mee te kampen heeft, gaf de schepen aan dat de zoektocht naar een nieuwe locatie voor deze jeugdbeweging volop werd ondersteund door de stadsdiensten. 

Ontwikkeling Groenpool Wonderwoud Vliegveld Oostakker met respect voor cultuurhistorisch erfgoed!

Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt 1 van de 5 groenpolen van Gent. Op vandaag is de groenpool nog niet toegankelijk, omdat recreatie niet combineerbaar is met de zandontginning die er plaatsvindt.