Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Nood aan een fietsparkeerplan

Stad Gent telt 21991 fietsparkeerplaatsen in openbare fietsenrekken langs de openbare weg. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-fractieleider Stijn De Roo. Dat is op zich een mooi cijfer, maar de verdeling over de verschillende wijken en deelgemeenten in onze stad kan beter. In veel deelgemeenten zijn er fietsenparkeerplaatsen te weinig, iets waar de schepen werk van maakt met een fietsparkeerplan.

Zwembad Neptunus langer openhouden?

Ik vroeg aan de bevoegde schepen of het Zwembad Neptunus deze zomervakantie toch open kon blijven. Vele mensen kiezen immers voor een vakantie dichtbij huis.

Tussenkomst: Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Beste collega’s,

Een goed openbaar vervoer, dat willen we allemaal. Ons openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de maatschappelijke deelname in onze stad. Als CD&V-fractie vinden we een debat over de toekomst van ons openbaar vervoer dan ook zeer belangrijk.

Tussenkomst: Brugse Poort

Wat de afgelopen weken in de Brugse Poort is gebeurd, raakt veel Gentenaars. Sommigen zijn boos, anderen verrast of minder verrast en velen teleurgesteld. Onder die teleurgestelden uiteraard de buurtbewoners. 

Luiertafels in het publiek sanitair

Als vader (en papa-in-spe) vroeg ik aan de bevoegde schepen naar de mogelijkheid om luiertafels te installeren in de publieke toiletten voor mannen.

Tussenkomst: beleidsplan armoede

Fractievoorzitter Stijn De Roo hield op de gemeenteraad een tussenkomst over het beleidsplan armoede.

20% meer sluikstort in Gent tijdens de Coronacrisis

IVAGO ontving zo’n 20% meer sluikstortmeldingen tijdens de sluiting van de recyclageparken ten gevolge van de Coronacrisis. Dat blijk uit cijfers die Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V in de Gentse Gemeenteraad opvroeg bij de bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Er werd ca. 8 ton méér sluikstort opgeruimd t.o.v. dezelfde periode in 2019.

Wijkbibliotheken zitten in de lift

Met veertien wijkbibliotheken, De Krook en het Bibliotheekpunt heeft Gent een bibliotheeknetwerk om u tegen te zeggen. En dat werpt zijn vruchten af, blijkt uit cijfers die CD&V-fractieleider Stijn De Roo opvroeg bij bevoegd schepen Souguir. Daaruit blijkt dat het aantal ontleningen in sommige van de wijkbibliotheken de laatste jaren ferm in de lift zat.

Opinie: JUMBO mag Gent niet doen verliezen

De Nederlandse supermarkt JUMBO wil een vestiging openen in Gent. Als consument moéten we haast tevreden zijn: onze portemonnee wint bij de slag om de laagste prijs. De buurt zal niet langer onderbedeeld zijn op vlak van discountsupermarkten. En natuurlijk komt er lokale tewerkstelling. Maar als we niet opletten, verliezen we met z’n allen bij de komst van de gigant.

Elektrisch laden in Gent

Elektrisch autorijden zit in de lift, en daardoor kan elektrische laadapparatuur niet achter blijven.