Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

In 2020 nog steeds aanzienlijk bedrag aan te late betalingen door Vlaamse overheid!

“In het verleden was er geregeld kritiek op de late betalingen door de Vlaamse overheid van facturen van aannemers of andere bedrijven. Soms werd of wordt de Vlaamse overheid zelfs geconfronteerd met intresten door te late betalingen.

Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag

“Het opzetten van mobiele slachteenheden is een denkpiste die naar voren wordt geschoven voor landbouwbedrijven die hun producten via de korte keten willen aanbieden aan de consument. Het is op vandaag echter niet mogelijk om zo’n mobiele slachteenheid vergund te krijgen.

De N8 in Ninove wordt aangepakt!

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaf een overzicht van de geplande werken aan de N8 in Ninove als antwoord op de schriftelijke vragen hierover van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V):

Nieuwe pachtwet in 2021?

“Het ontwerp van decreet zal dit jaar worden uitgeschreven door het departement Landbouw in samenwerking met het kabinet Landbouw. Nog dit jaar wordt het voorgelegd aan de stakeholders.

Een toeristische toekomst voor het “Kasteel van Poeke” weggelegd!

Op 15 juli 2020 kocht Toerisme Vlaanderen voor een symbolische euro het kasteel van Poeke in Aalter. Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en kwam in handen van het gemeentebestuur van Aalter in 1977.

Stad Gent neemt deel aan CurieuzeNeuzen

Stad Gent zal deelnemen aan "Curieuzeneuzen in de Tuin", een burgeronderzoek naar hitte en droogte in grasoppervlaktes in heel Vlaanderen. Er wordt gezocht naar een tiental locaties in Gent. Mogelijke kanshebbers zijn alvast de Westerbegraafplaats, het dienstencentrum van Wondelgem en het Paul de Smet De Naeyerpark. Dat blijkt uit een vraag van Stijn De Roo, fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent aan schepen Tine Heyse (Groen), bevoegd voor klimaat.

Vlaamse onderzoeksprogramma rond artificiële intelligentie komt stilaan op kruissnelheid!

In de Tijd van 26 januari 2021 gingen Luc Van den Hove en Mieke De Ketelaere dieper in op de positie van Vlaanderen en Europa in de globale AI-tech race. Op het einde raadden ze de volgende keuzes aan het beleid aan: “Je moet investeren in waarin je al sterk bent. Vlaanderen heeft een heel sterke biotechsector, laat ons dan de link leggen tussen nanotechnologie en de biotech.

Vliegtuiglaan in Gent blijft gevaarlijk!

Op 28 oktober 2020 startte FARYS rioleringswerken in de Vliegtuiglaan in Gent ter hoogte van Weba en Decathlon. De werken sluiten af met de vernieuwing van het asfalt van het wegdek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De werken lopen vertraging op. Oorspronkelijk was het einde gepland in april 2020 met de asfalteringswerken door AWV. Momenteel is de asfaltering pas gepland in maart 2021, als de weersomstandigheden het toelaten.

Skateramp en graffitimuur op komst onder de brug van Mariakerke

Er zijn plannen voor nieuwe skate-infrastructuur en een graffitimuur onder de brug van Mariakerke aan de kant van de Trekweg. Dat vernam Stijn De Roo, fractievoorzitter voor CD&V uit vragen die hij stelde aan schepen Elke De Cruyenaere (Groen). Nadat de Vlaamse waterweg haar werkzaamheden aan de brug afrondt in het begin van de lente, worden beiden idealiter samen geopend.

Gent blijft koploper in elektrisch laden, maar capaciteit is momenteel onderbenut

Gent is koploper in Vlaanderen op het vlak van laadpunten voor elektrische wagens en zet deze trend de volgende jaren ook verder. Opvallend is wel dat de top 100 van in dienst staande publieke laadpunten op vandaag nog ondermaats gebruikt wordt, met een gemiddelde laadtijd van ca. 1 uur per dag per laadpunt. Dat blijkt uit een vraag die Stijn De Roo, fractievoorzitter van CD&V Gent, stelde aan schepen voor mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw (Groen).