Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Nieuws

Heraanleg Van Beverenplein Gent

Vorige week trokken verschillende marktkramers die hun kraam hebben op het Van Beverenplein in de krant de Gentenaar aan de alarmbel. Wegens de onvolledige verharding van het plein wordt het plein bij aanhoudende regen herschapen tot een modderpoel en tijdens warme dagen tot een stofwolk.

Vlaming geeft erfenis gretig door aan kinderen

Erfenissen komen te laat. Zeker nu we met zijn allen ouder worden. Gepensioneerden die erven van een 90-jarige ouder hebben die erfenis vaak zelf niet meer volledig nodig, terwijl hun kinderen- de kleinkinderen van de overledene - wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om een eigen woning te kopen of te renoveren.

Eedaflegging Vlaams Parlement

Vandaag, 7 oktober 2020, legde ik de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Ik vervang Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal ik de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. 

Niveau 4 in Gent

Een programma als Niveau 4 brengt onze stad en de werking van de politie en de gevolgde flikken in beeld door de ogen van de programmamakers. In een aflevering van 40 minuten wordt een verhaal verteld dat de kijker wil aantrekken en wil geboeid houden tot het einde. Dat ze daarbij slechts een deel van het geheel tonen, of feiten versneld monteren, behoort voor ons tot de redactionele vrijheid van de programmamakers.

Overlast brommerkoeriers in Gent

Maaltijdkoeriers zijn ook in onze stad een meer dan vertrouwd zicht geworden. We kennen al enige jaren de fietskoeriers van Deliveroo, Take-away en Uber Eats, maar zij worden de afgelopen maanden steeds vaker bijgestaan door koeriers met brommers, iets wat we al langer kennen van de klassieke pizzarestaurants. 

Heraanleg Evergemsestwg Wondelgem

De Evergemsesteenweg zal volledig worden vernieuwd. Onze stad en FARYS hebben ontwerpplannen klaar voor de heraanleg, met bijzondere aandacht voor de uitbouw van veilige fietsinfrastructuur. Ook het kruispunt van de Vierweegse wordt volledig heraangelegd.

Zone 30 in Gentse deelgemeenten

Inwoners van Wondelgem kregen onlangs een brief over de uitrol van de zone 30 in hun deelgemeente. Dat is beslist beleid in het kader van het mobiliteitsplan enige jaren geleden, maar veel Gentenaars zijn dat vergeten.

Opsporing van COVID-19 via het rioolwater in Gent?

De KU Leuven en Stad Leuven sloegen de handen in elkaar om via een proefproject de aanwezigheid van het coronavirus in afvalwater in de riool op te sporen. Met dergelijke vroege tracering kan de strijd tegen lokale uitbraken opgevoerd worden. Deze manier van tracing wordt ook al gebruikt in het buitenland (o.a. Nederland).

Openbare toiletten in Gent

Verzorgd openbaar sanitair op wandelafstand van locaties waar Gentenaars ontspannen, spelen en winkelen is een basisrecht. CD&V-fractieleider Stijn De Roo is dan ook tevreden dat Schepen van Facility Management Annelies Storms (SP.A) op zijn vraag antwoordt dat er een studie werd gelanceerd om zowel de spreiding als de kwaliteit van het openbaar sanitair te verbeteren. “Deze hete zomer toont dat Gentenaars graag verkoelen, spelen en ontspannen in eigen stad. Zeker op die locaties is verzorgd sanitair een noodzaak.”

Zeven nieuwe openbare fietspompen op komst

De Stad Gent installeert in september van dit jaar nog 7 nieuwe openbare fietspompen in onze stad. Dat vernam CD&V-fractieleider Stijn De Roo van Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).