Stijn De Roo

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Fractievoorzitter gemeenteraad Gent

Stijn De Roo is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen ging hij aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Hij is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent en sinds oktober 2020 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar wil hij zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

In het Vlaams Parlement is Stijn De Roo vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en plaatsvervangend lid in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij zetelde als vast lid in de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS van juni 2021 tot maart 2022.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat.

Stijn neemt deel aan de verkiezingen op 9 juni 2024 en stelt zich voor op de 1ste opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Nieuws

Heraanleg Evergemsestwg Wondelgem

De Evergemsesteenweg zal volledig worden vernieuwd. Onze stad en FARYS hebben ontwerpplannen klaar voor de heraanleg, met bijzondere aandacht voor de uitbouw van veilige fietsinfrastructuur. Ook het kruispunt van de Vierweegse wordt volledig heraangelegd.

Zone 30 in Gentse deelgemeenten

Inwoners van Wondelgem kregen onlangs een brief over de uitrol van de zone 30 in hun deelgemeente. Dat is beslist beleid in het kader van het mobiliteitsplan enige jaren geleden, maar veel Gentenaars zijn dat vergeten.

Opsporing van COVID-19 via het rioolwater in Gent?

De KU Leuven en Stad Leuven sloegen de handen in elkaar om via een proefproject de aanwezigheid van het coronavirus in afvalwater in de riool op te sporen. Met dergelijke vroege tracering kan de strijd tegen lokale uitbraken opgevoerd worden. Deze manier van tracing wordt ook al gebruikt in het buitenland (o.a. Nederland).

Openbare toiletten in Gent

Verzorgd openbaar sanitair op wandelafstand van locaties waar Gentenaars ontspannen, spelen en winkelen is een basisrecht. CD&V-fractieleider Stijn De Roo is dan ook tevreden dat Schepen van Facility Management Annelies Storms (SP.A) op zijn vraag antwoordt dat er een studie werd gelanceerd om zowel de spreiding als de kwaliteit van het openbaar sanitair te verbeteren. “Deze hete zomer toont dat Gentenaars graag verkoelen, spelen en ontspannen in eigen stad. Zeker op die locaties is verzorgd sanitair een noodzaak.”

Zeven nieuwe openbare fietspompen op komst

De Stad Gent installeert in september van dit jaar nog 7 nieuwe openbare fietspompen in onze stad. Dat vernam CD&V-fractieleider Stijn De Roo van Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). 

Nood aan een fietsparkeerplan

Stad Gent telt 21991 fietsparkeerplaatsen in openbare fietsenrekken langs de openbare weg. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-fractieleider Stijn De Roo. Dat is op zich een mooi cijfer, maar de verdeling over de verschillende wijken en deelgemeenten in onze stad kan beter. In veel deelgemeenten zijn er fietsenparkeerplaatsen te weinig, iets waar de schepen werk van maakt met een fietsparkeerplan.

Zwembad Neptunus langer openhouden?

Ik vroeg aan de bevoegde schepen of het Zwembad Neptunus deze zomervakantie toch open kon blijven. Vele mensen kiezen immers voor een vakantie dichtbij huis.

Tussenkomst: Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Beste collega’s,

Een goed openbaar vervoer, dat willen we allemaal. Ons openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de maatschappelijke deelname in onze stad. Als CD&V-fractie vinden we een debat over de toekomst van ons openbaar vervoer dan ook zeer belangrijk.

Tussenkomst: Brugse Poort

Wat de afgelopen weken in de Brugse Poort is gebeurd, raakt veel Gentenaars. Sommigen zijn boos, anderen verrast of minder verrast en velen teleurgesteld. Onder die teleurgestelden uiteraard de buurtbewoners. 

Luiertafels in het publiek sanitair

Als vader (en papa-in-spe) vroeg ik aan de bevoegde schepen naar de mogelijkheid om luiertafels te installeren in de publieke toiletten voor mannen.